@pmakholm@norrebro.space avatar

pmakholm

@pmakholm@norrebro.space

This profile is from a federated server and may be incomplete. Browse more on the original instance.

pmakholm ,
@pmakholm@norrebro.space avatar

Mit første hjem på nettet var nok dk.chat, senere dk.snak og nordunet.talk.skandinaviska.

Jeg var for sporadisk online til at hænge ud på IRC og man kunne ikke rigtig have langsigtede processer kørende på DIKU. Senere da jeg fik ADSL (har aldrig boet på kollegie med en fast forbindelse) hang jeg lidt ud på et par irc kanaler, men altid lidt perifært.

Nu er jeg her, mest på Mastodon men kikker også ind i et par Lemmy/kbin grupper.

pmakholm , to testing dk
@pmakholm@kbin.dk avatar

Test af mastodon-federering

pmakholm ,
@pmakholm@norrebro.space avatar

Hej fra MAstodon...

pmakholm ,
@pmakholm@norrebro.space avatar

Sjovt, min avatar kommer ikke over fra kbin.dk til norrebro.space.

Synes at jeg har set avatare fra feddit.dk, så enten er det en kbin ting eller også er det en lokal ting.

 • All
 • Subscribed
 • Moderated
 • Favorites
 • random
 • testing
 • tech
 • updates
 • drbboard
 • programming
 • til
 • wanderlust
 • bitcoincash
 • Sacramento
 • All magazines