@improbite@karab.in avatar

improbite

@improbite@karab.in

#Writer, #gamer and #linux noob interested in #privacy and #cybersecurity.

This profile is from a federated server and may be incomplete. Browse more on the original instance.

improbite , to tech Polish
@improbite@karab.in avatar


Zainstalowałem na potrzeby recenzji jednego produktu (gry), która nie działała przez proton.

Podziałało 2-3 dni, instalcja nowszych sterowników z oficjalnej strony producenta i cyk 1 error przy wyłączaniu komputera zaliczony,.

Ciekawe, co będzie dalej.

 • All
 • Subscribed
 • Moderated
 • Favorites
 • random
 • tech
 • drbboard
 • updates
 • til
 • testing
 • bitcoincash
 • programming
 • Sacramento
 • All magazines