astigg1 , Dutch
@astigg1@mastodon.nl avatar

'Er hangt een gevoel van naderend onheil boven de roman "De achterstraten", geschreven door de Oeigoerse auteur Perhat Tursun. Sinds 2018 zit hij vast in een strafkamp in het Chinese Xinjiang, waar hij naar verluidt zestien jaar gevangenisstraf uitzit. De anonieme hoofdpersoon in de roman lijkt eenzelfde lot te wachten.' Bespreking in Trouw van dit boek, vert via het Engels door Irwan Droog.
@boeken https://www.trouw.nl/recensies/in-de-achterstraten-voorspelt-de-oeigoerse-perhat-tursun-zijn-eigen-beklemmende-lot~b1794d53/

 • All
 • Subscribed
 • Moderated
 • Favorites
 • random
 • drbboard
 • boeken@a.gup.pe
 • updates
 • tech
 • til
 • testing
 • bitcoincash
 • programming
 • Sacramento
 • All magazines